Taideterapeuttisen työskentelyn tavoitteena on etsiä luovia ratkaisuja haastaviin ja kipeisiin kysymyksiin. Tapaamisen tarkoitus ei ole menneisyyden purkaminen, vaan tämän hetken ja tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittaminen. Terapeuttisen työskentelyn ohjaus ei ole siis terapiaa vaan lähempänä valmennusta, jossa etsitään luovia ratkaisuja haastaviin kysymyksiin.
Kuvallinen työskentely taideterapiassa ei edellytä taiteellisia kykyjä, koska tavoitteena ei ole taiteellinen teos vaan itse tekeminen.
Tapaamisen aluksi keskustellaan yleensä mieltä painavista ongelmista lyhyesti, jonka jälkeen ohjaan taiteellisessa työskentelyssä ennalta sovituilla tekniikoilla (esimerkiksi leikkaamalla lehtikuvia, piirtämällä, maalaten tai muovailemalla muovailuvahaa tai savea). Lopuksi voimme keskustella työskentelyn aikana nousseista ajatuksista.
Olen käyttänyt taideterapian menetelmiä itse esimerkiksi pähkäillessäni kysymystä, missä haluaisin asua. Päädyin muuttamaan Tampereelle, vaikka olin ollut varma, että haluan muuttaa Helsinkiin.
Pohtiakseni mieluista asuinpaikkaa, piirsin mielikuvia itsestäni eri kaupungeissa. Piirtäessäni itseni Helsinkiin ymmärsin, että minua oli jo pitkään ärsyttänyt Helsingin levoton liikenne, vaikka päiväunelmissa olin muistanut Helsingistä ainoastaan sen hyvät puolet.
Uskon, että piirtäen voi tavoittaa tunteita, joita on vaikea hahmottaa sanallisesti.
Kuvataiteen ja terveydenhoitoalan opinnoistani
Olen opiskellut kuvataiteilijaksi Taidekoulu Maan nelivuotisella koulutuksella vuosina 2005–2009, ja olen opiskellut ratkaisukeskeisen taideterapian ohjausta Malmin yksityinen koulutus-, kuntoutus- ja terapiakeskus Oy:n järjestämillä kursseilla vuonna 2021. Opiskelin lääketieteen perusteita Turun yliopiston avoimen linjan kurssilla vuosina 2003–2004. Olen opiskellut myös kiinalaisen lääketieteen perusteita Baihui Ry:n järjestämillä kursseilla vuosina 2003–2004.​​​​​​​
Olen käsitellyt taiteilijana enimmäkseen sukupuolen ja seksuaalisuuden aiheita. Olen itse korjannut kehoni sukupuolisia ominaisuuksia. Näiden aiheiden taiteellinen työstäminen on auttanut minua hahmottamaan näihin kysymyksiin liittyviä tunteita, ja uskon voivani auttaa myös muita hahmottamaan omaan sukupuoleen liittyviä kysymyksiä taideterapeuttisen ohjauksen avulla.
Olen toiminut myös esiintyvänä taiteilijana seksialalla, ja minulle on siksi luontevaa käsitellä erilaisiin seksuaalisuuden kirjoon ja fetisseihin liittyviä kysymyksiä.​​​​​​​
Lähetä
Kiitos! Vastaan mahdollisimman pian!